–> PLAN ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY NA SEZON 2020/2021 <–

 

Lista propozycji do 13 lat. Szczegółowy zakres wiekowy w opisie poszczególnych zajęć. Kolejność alfabetyczna.