Wycieczki [Budżet Obywatelski Edycja VI 2023]

Wycieczki skierowane są do dorosłych mieszkańców Pruszkowa i organizowane są w ramach projektu pn.:”Świetlica osiedlowa dla mieszkańców – Malichy – Tworki” finansowanego ze środków Miasta Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego – VII edycja 2023.

Kazimierz Dolny- Janowiec nad Wisłą 27.05.2023

Wycieczka jest finansowana z Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa w ramach projektu: „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy-Tworki VII Edycja  2023r.”

Zapisy od 17 maja od godz. 17:00 w Świetlicy na ul. Raszyńskiej 19 w Pruszkowie oraz w Internecie na strefie zajęć

Program wycieczki 1-dniowej w terminie 27.05.2023 r.

Wyjazd spod MOK Kamyk w Pruszkowie o godz. 7.15, podstawienie autokaru godz. 7.00 i przejazd do Kazimierz Dolnego

KAZIMIERZ DOLNY – zwiedzanie urokliwie położonego nad Wisłą miasteczka, które uchodzi za renesansową perełkę Lubelszczyzny i mekkę artystów m.in.:

  • kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja – pierwszy kościół na ziemi lubelskiej reprezentujący styl architektoniczny o nazwie „renesans lubelski” (to właśnie w kazimierskiej farze latem odbywają się słynne koncerty organowe na robiących wrażenie organach z 1620 roku),
  • dom Karola Sicińskiego, znanego architekta działającego w Kazimierzu Dolnym (zaprojektował willę dla pisarki Marii Kuncewiczowej),
  • Mały Rynek – budynek dawnej synagogi i jatek, teren zamieszkiwany niegdyś przez społeczność żydowską, Rynek wraz z otaczającymi kamieniczkami i studnią, manierystyczne kamienice Przybyłów,
  • kościół i klasztor ojców franciszkanów – Sanktuarium Zwiastowania NMP położone na Górze Plebaniej, skąd rozpościera się widok na farę, zamek, basztę, Górę Trzech Krzyży.

– zwiedzanie ruin zamku Firlejów, który aż do lat 70. XX wieku znajdował się w rękach prywatnych: ekspozycja poświęcona historii zamku, wystawa fajansu holenderskiego, krużganki, panorama doliny Wisły. Przejście do części parkowej i zwiedzanie wnętrz XVIII-wiecznego drewnianego dworu z Moniak oraz spichlerza z ekspozycją etnograficzną.

Udział w Święcie Wina – możliwość degustacji i zakupu win produkowanych w winnicach Małopolskiego Przełomu Wisły oraz zakupu i konsumpcji kulinariów, produktów regionalnych i lokalnych na Jarmarku Janowieckim przed zamkiem.

Powrót do miejsca wyjazdu w godzinach wieczornych.

KOLEJNOŚĆ PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE

Transport autokarem wyposażonym w klimatyzację, DVD, WC

W ramach wycieczki gwarantujemy: opiekę pilota – przewodnika na całej trasie wycieczki, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.