Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” 

ul. Bohaterów Warszawy 4
05-800 Pruszków

Telefon +48 22 728 39 40
Fax +48 22 728 39 52

NIP 534-14-65-814

Godziny otwarcia 8.00 – 20.00

 

Dyrektor:

Ewa Sowa

 

Sekretariat i Administracja:

Kierownik

Katarzyna Kalata

sekretariat@mok-kamyk.pl

 

Główna księgowa:

Agnieszka Wojno

ksiegowosc@mok-kamyk.pl

 

Kasa MOK:

Referent ds. księgowości

Anna Sinoradzka

kasa@mok-kamyk.pl

Kasa czynna od poniedziałku do piątku 8:00-16:00
Do 15-go każdego miesiąca kasa czynna w poniedziałki 8:00-19:00

Nr konta: ING Bank Śląski S.A. 84 1050 1924 1000 0022 4396 4992
Opłaty za zajęcia, zgodnie z regulaminem należy uiszczać do 15 dnia bieżącego miesiąca.

 

Specjalista ds. kadr:

Agnieszka Ratyńska-Korzeb

kadry@mok-kamyk.pl

Kierownik Działu Edukacji i Animacji Kultury:

Anna Łukawska-Adamczyk

kierownik@mok-kamyk.pl

 

Instruktorzy merytoryczni:

Anna Gawrysiak

Jan Falba

Joanna Zalewska

Anna Kwietniak

Zajęcia stałe MOK Kamyk – instruktorzy@mok-kamyk.pl

Pruszkowski Uniwersytet Dziecięcy – pud@mok-kamyk.pl

Pruszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – putw@mok-kamyk.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Robert Wakoń

iod@mok-kamyk.pl

 

INFOLINIA BEZPIECZEŃSTWA MIASTA PRUSZKÓW

Dawna strona dostępna jest pod adresem:
http://archiwum.mok-kamyk.pl


Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej (filia MOK)

ul. 3 Maja 124
Pruszków – Żbików

Telefon +48 22 728 39 40