Teatr dziecięco-młodzieżowy „ZERZABELLA”

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na rozwinięcie wyobraźni, poznanie, czym jest sztuka teatru i jej formy oraz kształtowanie plastyczności mowy i interpretacji przekazywanych treści. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sztuką recytacji i poznają możliwości i ograniczenia własnego ciała. Najważniejsze korzyści płynące z udziału w zajęciach to wzmocnienie pewności siebie, podniesienie samooceny, zwalczenie tremy i strachu przed wystąpieniami publicznymi, nauka panowania nad sobą i kontaktu z publicznością. Wszystkie nabyte umiejętności pomogą w późniejszym życiu bez względu na obraną przez młodego człowieka drogę rozwoju.

Zajęcia uczą również pracy zespołowej, odpowiedzialności za wspólnie tworzone dzieło, i dają dużą satysfakcję. Dzięki dyskusjom pomagają rozwijać wyobraźnię.

Celem zajęć jest nauczenie dzieci sztuki aktorskiej.

Wiek uczestników: Od 9 do 14 lat.

————————————————
Instruktor: Joanna Cichoń-Dąbrowska

Aktorka, absolwentka PWST w Warszawie oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskiem. Wieloletnie doświadczenie prowadzenia grup teatralnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

————————————————
Godziny zajęć:

  • Wtorek – 16:30-18:00