Czas na nas: angielski i portugalski

„Czas na nas – angielski i portugalski” jest projektem skierowanym do mieszkańców Miasta Pruszkowa w wieku 30 -60 lat, realizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego w Pruszkowie i finansowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa – V edycja 2021.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w okresie 6 września – 17 grudnia 2021 w Szkole Podstawowej nr 6 w Pruszkowie (ul. Lipowa 31).

Czas trwania zajęć to 90 minut. Godziny poszczególnych grup do znalezienia w ich opisie na strefiezajęć.

Zapisy od 28 czerwca 2021 roku od godziny 9:00 w systemie strefazajec.pl

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

ZARZĄDZENIE NR 4

 


Poziom B1 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średnio zaawansowanym. Potrafią one z łatwością komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego.

Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

– rozumie główne przesłanie prostych tekstów na znane sobie tematy, w tym dotyczących pracy, edukacji lub czasu wolnego

– radzi sobie z większością sytuacji zachodzących podczas podróży w miejsca, w których używa się angielskiego

– potrafi tworzyć proste i spójne teksty na tematy znane lub leżące we własnym obszarze zainteresowań

– potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, pragnienia i aspiracje oraz zwięźle przedstawić swoje opinie i plany.

Wiek uczestników 30-60 lat.

Zadanie pn. „Czas na nas- angielski i portugalski” jest finansowane ze środków Miasta Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego – V edycja 2021


Poziom B2 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średnio zaawansowanym. Potrafią one swobodnie komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego.  

Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

– rozumie znaczenie głównych wątków zawartych w złożonych wypowiedziach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym merytoryczne dyskusje z zakresu jej specjalności

– potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by przeprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, bez specjalnego wysiłku żadnej ze stron

– potrafi formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie  wyjaśniając swój punkt widzenia na dany temat oraz rozważając wady i zalety różnych możliwości.

Wiek uczestników 30-60 lat.

Zadanie pn. „Czas na nas- angielski i portugalski” jest finansowane ze środków Miasta Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego – V edycja 2021

Poziom A2 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu podstawowym. Potrafią one komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem.

Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

  • rozumie zwroty i często używane wyrażenia dotyczące życia codziennego (np. bardzo podstawowe informacje dotyczące życia osobistego, rodziny, zakupów, otoczenia i pracy)
  • potrafi porozumiewać się w prosty sposób w codziennych sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znane jej tematy
  • w prosty sposób opisuje swoje pochodzenie oraz sprawy dotyczące potrzeb życia codziennego. 

Wiek uczestników 30-60 lat.

Zadanie pn. „Czas na nas- angielski i portugalski” jest finansowane ze środków Miasta Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego – V edycja 2021

PORTUGALSKI

Poziom A1 skierowany jest do osób, które chcą:
– aktywnie uczyć się języka od podstaw,

– poznać użyteczne słownictwo,

– praktycznie trenować znajomość gramatyki,

– uczyć się gotowych zwrotów konwersacyjnych,

– pozna współczesny, codzienny język portugalski.

Wiek uczestników 30-60 lat.

Zadanie pn. „Czas na nas- angielski i portugalski” jest finansowane ze środków Miasta Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego – V edycja 2021

Poziom A2 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu podstawowym. Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

  • rozumie zwroty i często używane wyrażenia dotyczące życia codziennego (np. bardzo podstawowe informacje dotyczące życia osobistego, rodziny, zakupów, otoczenia i pracy)
  • potrafi porozumiewać się w prosty sposób w codziennych sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znane jej tematy
  • w prosty sposób opisuje swoje pochodzenie oraz sprawy dotyczące potrzeb życia codziennego. 

Wiek uczestników 30-60 lat.

Zadanie pn. „Czas na nas- angielski i portugalski” jest finansowane ze środków Miasta Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego – V edycja 2021