Taniec klasyczny

Uczestnicy zyskają łatwość w posługiwaniu się własnym ciałem, pewność w ruchach oraz zdolność odczuwania i rozumienia wartości estetycznych. Ukształtują swoją osobowość, rozwiną wszechstronne zainteresowania artystyczne dzięki związkowi między tańcem a innymi dziedzinami sztuki. Rozbudzą też motywację do aktywnej, twórczej i odpowiedzialnej pracy, będą mogli świadomie uczestniczyć w odbiorze sztuki tańca. Umocnią poczucie obowiązku, dyscypliny i szacunku do sztuki. Poznają fachową terminologię tańca klasycznego, związek muzyki z ruchem oraz zależność anatomicznej budowy ciała z jakością wykonywanych ruchów.

Wiek uczestników: Grupa od 7 do 10 lat.

————————————————
Instruktor: Małgorzata Włoczkowska

Jest absolwentką Państwowej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie jak również Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale Edukacji Muzycznej o specjalności – pedagogika baletu. Ukończyła również Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych o kierunku Marketing Kultury.
Po skończeniu szkoły baletowej występowała na scenach teatrów europejskich i światowych, między innymi w Teatrze Balszoj w Moskwie, nowojorskiej Carnegie Hall, czy londyńskiego Coven Garden Theatre. Obecnie jest Kierownikiem Zespołu Tańca Ludowego ,,Warszawa” działającym na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jak również wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie i Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Jest autorem licznych choreografii miedzy innymi dla Teatru Muzycznego nad Kamienną, zespołu ,, Radlanie” , układu tanecznego do utworu Urszuli Dudziak ,, Papaya” i tańca jazzowego do muzyki Michała Urbaniaka, tańców góralskich, poloneza i mazur do opery St. Moniuszki ,, Halka”, układów choreograficznych do operetki ,,Baron cygański”. Najnowszą jej choreografią jest krótki układ do muzyki Witolda Lutosławskiego pt ,,Dmuchawce obrazek sceniczny”.

————————————————
Godziny zajęć:

  • Wtorek i Czwartek – 18:45-19:30