RODO | Polityka prywatności

RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych – obowiązek informacyjny


Polityka prywatności oraz cookies

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym http://www.mok-kamyk.pl/ (dalej jako „Serwis Internetowy”).

Administratorem Serwisu internetowego jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” (dalej MOK) z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie internetowym

Dane osobowe zbierane przez Serwis internetowy są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Jako Administrator Serwisu internetowego dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzana danych osobowych zbieranych przeze nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

  • w celu świadczenia usług tj. przeglądania stron www Serwisu internetowego, wyszukiwania treści czy Usług, kiedy wyrazisz na to zgodę wówczas przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adresu IP;
  • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, kiedy wyrazisz na to zgodę wówczas przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
  • w celu weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki, zapamiętania Twoich ustawień w Serwisie internetowym oraz optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy nasz Serwis zbiera również pliki cookies.

 

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 

W jakim celu nasz Serwis internetowy korzysta z plików cookie?

Przykłady wykorzystania plików cookies w naszym Serwisie internetowym:

 

Jakich plików „cookies” używamy?

W naszym Serwisie internetowym mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku, albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie;
  • analityczne – pliki cookies wykorzystywane do śledzenia interakcji użytkowników w Serwisie internetowym.

 

Czy możesz zrezygnować z akceptowania cookies?

W przypadku cookies analitycznych możesz wyłączyć/zaakceptować ich rejestrowanie w ustawieniach zasad zbierania cookies przez nasz Serwis internetowy. W przypadku cookies funkcjonalnych możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień w zakresie akceptacji cookies funkcjonalnych możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies funkcjonalnych w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi funkcjonalnych plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania funkcjonalnych plików cookies:

 

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

W przypadku cookies analitycznych odmowa ich rejestrowania nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi konsekwencjami. W przypadku cookies funkcjonalnych odmowa ich rejestrowania może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu internetowego mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ te pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane wraz ze zbieraniem cookies analitycznych będą przetwarzane przeze nas przez okres niezbędny do realizacji usług. Zebrane przez nas logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszym Serwisem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby.

 

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom świadczącym dla nas usługi w zakresie administrowania Serwisem internetowym;
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi hostingowe w ramach Serwisu internetowego.