Regulamin i cennik


PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z  USTALENIAMI W REGULAMINIE.

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie z dnia 28.05.2021r.


Regulamin Zajęć MOK 2021/2022

Regulamin Pruszkowskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Regulamin Pruszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Cennik zajęć 2021/2022

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I OSÓB PRZYPROWADZAJĄCYCH

 

Poniżej regulamin obowiązujący do 18 czerwca 2020.

REGULAMIN NA SEZON KULTURALNY 2020/2021

CENNIK 2020/2021

 

 


Dokumenty obejmujące nowy sezon 2021/2022:

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie z dnia 28.05.2021r.


Regulamin Zajęć MOK 2021/2022

Regulamin Pruszkowskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Regulamin Pruszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku