Zdrowy Kręgosłup

Każde spotkanie obejmuje trening całego ciała. Osiągnięciu pożądanego efektu służy szeroka gama ćwiczeń: wzmacniające, rozciągające, stabilizacyjne, mobilizacyjne, równoważne. Trening ma przeciwdziałać dyskomfortowi, jaki jest powodowany przez „siedzący” tryb życia
oraz nauczyć starannego wykonywania ćwiczeń w celu zniwelowania bólu. Warsztaty mają również uwrażliwić uczestników i promować prawidłowe zachowania związane z postawą ciała (np. poprawne podnoszenie przedmiotów, „aktywne stanie”), aby ograniczyć przeciążenia przez unikanie sytuacji sprzyjających powstawaniu zespołów bólowych kręgosłupa. Ważną część spotkań będą stanowiły ćwiczenia rozluźniające – znoszące nieprawidłowe napięcia i zaburzenia oddechu, które prowadzą do dyskomfortu, poczucia wyczerpania, a w efekcie do
objawów bólowych w różnych partiach ciała.
W czasie zajęć używane będą maty do ćwiczeń, piłki i taśmy.

Plan zajęć:
W początkowym etapie warsztatów główny nacisk kładziony będzie na zwiększenie świadomości
swojego ciała, umiejętność wyczuwania napięcia w organizmie, prawidłowego oddechu,
dokładne i powolne wykonywanie proponowanych ćwiczeń.
W dalszym etapie warsztatów będzie prowadzone utrwalanie nabytych umiejętności, co
przyczyni się do osiągnięcia optymalnego zdrowotnego efektu i utrzymanie go w dłuższej
perspektywie czasowej. Ten efekt będzie zachowany także po zakończeniu całego cyklu
warsztatów, ponieważ kursanci, wyposażeni w niezbędną wiedzę, będą mogli kontynuować
ćwiczenia we własnym zakresie i trwale zadbać o stan swojego kręgosłupa i wzmocnienie
mięśni.

Wiek uczestników: Dorośli.

————————————————
Instruktor: Sylwia Łysik

Fizjoterapeutka.

————————————————
Godziny zajęć:

  • Wtorek – 20:00-21:00
  • Czwartek – 20:20-21:20