„Kabaret Po Przejściach”

Kabaret po przejściach jest strukturą dwumodułową. Moduł pierwszy tworzą wykonawcy realizujący autorskie koncepcje estradowe (klimaty zbliżone do stylistyki „Kabaretu Starszych Panów”).

Moduł drugi to również wykonawcy tworzący programy autorskie (często o cechach burleski), czyli formy literackiej i muzycznej żartującej z „dobrych manier” i „poważnego ducha sztuki”.

Wiek uczestników: Dorośli.

————————————————
Instruktor: Michał Śniadowski

Instruktor muzyczny od 1972 roku (od 1992 kat „S”). Zasłużony działacz kultury odznaczony w 1980 r. Był organizatorem i pomysłodawcą „Rock Pikniku”, który doczekał się już 20 edycji. Współzałożyciel zespołu „Trapiści”, a także wykonawca „Mszybeatowej”. Autor wymiany młodzieży muzycznej Pruszków-Esslingen. Pianista.

————————————————
Godziny zajęć:

  • Wtorek – 18:15-21:15