Wycieczki PUTW 2022/2023

Wycieczki dla Słuchaczy PUTW:

LUBLIN MIASTO SPOTKANIA WSCHODU I ZACHODU
28 kwietnia (piątek)

Wyjazd o godz. 7:00 spod MOK Kamyk Pruszków podstawienie autokaru o godz. 6.45 i
przejazd do Lublina.

Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta m.in.

WZGÓRZE ZAMKOWE zamek Kazimierza Wielkiego

(dziedziniec), opowieść o zamkowych legendach i wejście do Kaplicy Trójcy Świętej
unikatowej ze względu na oryginalne bizantyńskoruskie freski.

Spacer przez Stare Miasto m.in. Brama Grodzka, Plac po Farze, zabytkowe kamienice,
Archikatedra Lubelska

BAZYLIKA DOMINIKANÓW wejście do wnętrza kościoła oraz na krużganki klasztorne
śladem miejsc związanych z Unią Lubelską,

Rynek z gmachem dawnego Trybunału Koronnego i zabytkowymi kamienicami oraz przejście
w stronę gmachu Urzędu Miasta i Krakowskiego Przedmieścia

Legenda o cebularzach lubelskich, możliwość zakupu degustacji

Możliwość organizacji obiadu w cenie ok. 35 zł/os. lub czas wolny do dyspozycji uczestników

Spacer Krakowskim Przedmieściem w stronę Placu Litewskiego i Ogrodu Saskiego.

Powrót do miejsca wyjazdu w godzinach wieczornych ok. godz. 20:0020:30

Cena: dla grupy min. 45 osób 145 zł /osoba

Przewodnik: Piotr Kociszewski

Zapisy w dniu 13.04.23 o godz. 9:30


PODLASIE, KTÓRE POKOCHAŁY BOCIANY, CZYLI „MIASTECZKO

BAJECZKA” I NADNARWIAŃSKIE PLENERY

17 maja (środa)

Wyjazd o godz. 7:00 podstawienie autokaru o godz. 6.45 i przejazd na Podlasie do Kurowa

KUROWO spacer z przewodnikiem ścieżką dydaktyczną po kładce w rozlewiskach Narwi
wraz z możliwością wejścia na

punkt widokowy z panoramą dworu

TYKOCIN SPACER PO HISTORYCZNEJ CZĘŚCI MIASTA od żydowskiej dzielnicy Kaczorowo z
panoramą Wielkiej Synagogi i Domu Talmudycznego (wejście dla chętnych do środka) do
barokowego rynku z pomnikiem hetmana Czarnieckiego, panorama kościoła św. Trójcy i
Alumnatu

PRZEJAZD PRZEZ NAREW panorama odbudowanego współcześnie dawnego zamku
wzniesionego w oryginale z polecenia Zygmunta Augusta, a opisanego przez Henryka
Sienkiewicza na kartach „Potopu”

WIZYTA W PENTOWIE k. Tykocina EUROPEJSKIEJ WSI BOCIANIEJ gdzie

każdego roku w obrębie zaledwie jednego gospodarstwa na drzewach,

dachach i słupach gnieździ się około 30 bocianich par spacer po kompleksie

dawnego folwarku i wizyta w Galerii Bocianiej

W ciągu dnia możliwość organizacji obiadu w cenie ok. 35 zł/os. 40 zł / os.

Powrót do miejsca wyjazdu w godzinach wieczornych.
Cena: dla grupy min. 40 45 osób 145 zł /osoba

Przewodnik: Piotr Kociszewski

Zapisy w dniu 13.04.23 o godz. 9:30