Warsztaty PUD 3.03.2018 – „Globalne ocieplenie”, „Farby tablicowe”