Inauguracja XV Roku Akademickiego Pruszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku