Wykład PUTW: Tradycje Wielkanocne na kurpiowszczyźnie w Puszczy Białej