Wykład PUTW: Zmiany klimatu – czy człowiek pępkiem czy pyłkiem w mechanizmie współczesnych zmian?