Oferty instruktorskie na sezon 2023/2024

Stanowisko -Instruktor/animator/edukator
Umowa – kontrakt B2B
Wykształcenie – policealne / wyższe
Czas składania ofert – do 15 maja 2023

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć artystyczno-edukacyjnych opartych na autorskich i oryginalnych programach w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk” w sezonie 2023/2024 wg Formularza ofertowego.

Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego ,,Kamyka” w Pruszkowie

FORMULARZ OFERTOWY
na zajęcia grupowe w sezonie kulturalnym 2023/2024
( należy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI LITERAMI )

…………………………………………………………………….
(nazwa zajęć)

1. Imię i Nazwisko …………………………………………………………
email ……………………………………………………………………………………
telefon kontaktowy …………………………………………………………….

2. Doświadczenie zawodowe (należy dołączyć tylko dokumenty poświadczające kwalifikacje w zakresie oferowanej formy zajęć – wymóg konieczny!).

3. Krótki opis proponowanej formy zajęć:

– czas trwania zajęć ………………………………………………………………………..
– częstotliwość (liczba zajęć w tyg.)…………………………………………………
– ilość grup z przedziałem wiekowym …………………………………………….
– stawka za 1 godzinę zegarową..……………………………………………………..

4. Możliwość prowadzenia zajęć online
tak / nie *

5. Opis zajęć na stronę (max 2000 znaków) – wymóg konieczny!
………………………………………………………………………………………………………………….

*zaznacz właściwe

Oferujemy

Możliwość prowadzenia zajęć w samorządowej instytucji kultury Miasta Pruszkowa.

!Strona główna

Wypełniony formularz ofertowy prosimy przesłać mailem na adres:
dyrektor@mok-kamyk.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi osobami.
Pozostałym osobom dziękujemy za przesłane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy na prowadzenie zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).