Wykład PUTW: „Dworskie opowieści – o królu Stanisławie Auguście i jego poddanych”