Wykład PUTW: „Globalne ocieplenie oczami fizyka” Szymon Malinowski

Szymon Malinowski

Polski fizyk atmosfery, profesor nauk o ziemi , dyrektor Instytutu Geofizyki UW.