Wykład PUTW: „Globalne ocieplenie oczami fizyka” Szymon Malinowski