Wykład PUTW: „Księżyc dawniej i dziś” Agata Kołodziejczyk – Dyrektor projektów w Analog Astronaut Training Center