Wykład PUTW – 16.04.2020 „Globalne ocieplenie – oczami fizyka”