Wykład PUTW 09.01.2020 „Wkład Polaków w rozwój światowego kina”