Wykład PUTW: Stanisław Wyspiański – życie i dzieło w 150 rocznicę urodzin artysty

Prowadzi Anna Postek – Historyk sztuki, prelegentka w Muzeum Narodowym, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego specjalizująca się w sztuce polskiej XVII i VIIII w.