PUTW: Najpiękniejsze kolędy…

Spotkania opłatkowe Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku to grudniowa tradycja, do której każdego roku wraca się z uśmiechem. Ducha serdeczności tego spotkania rozpaliły swoim występem dzieci z zespołu „Pruszkowiacy”. Młodzi artyści w kolorowych strojach zaśpiewali przepiękne kolędy i piosenki ludowe, a za namową przewodzącego im Dyrektora „Pruszkowiaków” Pana Piotra Grządkowskiego do śpiewu dołączyli się także nasi Słuchacze PUTW.
Przyjazna, świąteczna atmosfera sprawiła, iż był to szczególny czas. Takich wartościowych chwil, które zdają się trwać wiecznie, życzyła zebranym Dyrektor Ewa Sowa. Za przyjęcie zaproszenia i złożenie Bożonarodzeniowych życzeń podziękowania należą się także Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Krzysztofowi Biskupskiemu, Prezydentowi Miasta Panu Pawłowi Makuchowi, zastępcom Prezydenta – Pani Beacie Czyżewskiej i Panu Konradowi Sipierze, Sekretarzowi Miasta Pani Karolinie Sorbian-Jamiołkowskiej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Teresie Kostrzewskiej oraz Proboszczowi parafii św. Kazimierza Marianowi Mikołajczakowi. Oby w przyszłym roku goście dopisali równie mocno, a nawet liczniej.
Od wszystkich studentów naszego Uniwersytetu przekazujemy Państwu gromkie: Wesołych Świąt!