PUTW: Najpiękniejsze kolędy…

Spotkanie świąteczno–opłatkowe ze słuchaczami PUTW.