Wycieczka Kłodawa-Łęczyca-Tum

W ramach wycieczki zwiedzaliśmy Kopalnię Soli Kłodawa, zespół zamkowy w Łęczycy i kolegiatę w Tumie.