Studio wokalno-aktorskie

Moim celem i życzeniem jest, aby prowadzone przeze mnie zajęcia rozwijały i rozbudzały zdolności,

które uczestnik posiada, a ponadto uświadamiały istnienie pewnych zasad i reguł muzycznych i rytmicznych, jak również praw rządzących tekstem literackim oraz zasad użycia własnego aparatu głosowego.

Dlatego też podczas zajęć wprowadzam różnorodne elementy i ćwiczenia:

 

– umuzykalniające, mające za zadanie rozszerzanie percepcji muzycznej oraz rytmiczne uświadamiające

istnienie chociażby podstawowych wartości rytmicznych oraz relacji czasowych między nimi.

– improwizacje ruchowe do wybranych fragmentów muzycznych w celu uświadomienia połączenia ciała

z muzyką i jej ładunkiem emocjonalnym podczas jej słuchania a także wykonywania (np. podczas śpiewu )

– ćwiczenia na wyobraźnię z użyciem muzyki lub bez

– ćwiczenia wokalne z poznaniem zasad funkcjonowania aparatu głosowego, w tym ćwiczenia oddechowe

– ćwiczenia dykcyjne poprawiające brzmienie konkretnej zgłoski i całego wypowiadanego lub śpiewanego

tekstu

– ćwiczenia oraz krótkie improwizowane etiudy aktorskie, które mają pomóc uczestnikom w odnajdywaniu w nich samych konkretnych emocji i reakcji podczas odgrywania scenki umiejscowionej w danej sytuacji.

– praca nad wybranym fragmentem tekstu literackiego, nadawanie mu interpretacji aktorskiej, jak również dla ćwiczenia z jego użyciem wcielanie się w różne kontrastowe osobowości i charaktery.

 

Grupy od 2 do 4 osób.

Wiek uczestników: od 15 lat

————————————————
Instruktor: Iwona Tober

Magister sztuki – specjalizacja śpiew solowy. Pedagogiczne studia podyplomowe i trzydzieści lat pracy na scenie.

————————————————
Godziny zajęć:

  • Piątek: 17:00-20:30 (od 15 lat) [trzy grupy: 17:00; 18:15; 19:30]