Programowanie w Minecraft

Udział w warsztatach z Minecraft jest dla dzieci dobrym startem do zrozumienia struktury i logiki programowania. Rozwija kluczowe umiejętności niezbędne do nauki matematyki, szeroko pojętej informatyki, kreatywność oraz uczy pracy w grupie. Poprzez połączenie nauki programowania z uwielbianym przez dzieci Minecraftem, nauka trudnych zagadnień staje się przyjemnością oraz daje motywację do zdobywania wiedzy.

Realizowane zagadnienia:

– wstęp do programowania, poznanie kluczowych pojęć i zasad programowania; pierwsze proste programy i projekty z Minecraft;

– kolejne elementy nauki programowania (pętle, warunki), pisanie coraz bardziej zaawansowanych programów i tworzenie kolejnych projektów;

– powtarzanie i utrwalanie zdobytych umiejętności, kolejne elementy nauki programowania (zmienne);

– pisanie coraz bardziej zaawansowanych programów i projektów, testowanie, debugowanie, poznanie Redstone.

Wiek uczestników: Grupy dla klasy 1, klasy 2, klasy 3 oraz klas 2-4.

————————————————
Instruktor: Adrian Wojciechowski

Trener szkoleń IT dla dzieci i młodzieży w Komputrilo Akademii Komputerowej, technik mechatronik, student informatyki, współautor książek z zakresu programowania dla dzieci. Pasjonat Minecrafta i nowinek IT.

————————————————
Godziny zajęć:

  • Środa – 16:10-16:55 (klasa 1); 17:10-17:55 (klasa 2); 18:10-19:10 (klasa 3); 19:25-20:25 (klasy 2-4).