Handmade English

Handmade English – kreatywna zabawa i zanurzenie w języku angielskim
Podczas zajęć Handmade English twoje dziecko będzie:
– poznawało język angielski podczas zabawy, zanurzając się w języku
– spontanicznie rozumiało i mówiło proste słowa, wyrażenia po angielsku
– powtarzało rymowanki po angielsku
– rozwijało sprawność ruchową
– poznawało otaczający je świat
– rozwijało wyobraźnię i kreatywność
a przy tym doskonale się bawiło. Podczas zajęć Handmade English dzieci rozwijają sferę poznawczo – ruchową, manualną, ćwiczą rączki i precyzyjność. Poznają otaczający je świat poprzez angażowanie i pobudzanie wszystkich zmysłów. Zajęcia są przygotowane ze szczególnym uwzględnieniem wieku i możliwości rozwojowych dzieci na danym etapie. Dużo jest ruchu, zabaw i piosenek, które pomagają w zapamiętywaniu nowych słów i wyrażeń.
Zajęcia są spójne z pedagogiką Montessori, gdzie prowadzący podąża za dzieckiem, wspomaga je, ale nie wyręcza w działaniu. Bardzo ważne jest budowanie zadowolenia z samego siebie, satysfakcji z własnych osiągnięć. Najmłodsze dzieci będą mogły spędzić wspaniały czas razem z psychologiem i lektorem jednocześnie.

Uczestnicy w ramach zajęć dostają bezpłatnie wszystkie materiały. Rodzice dzieci (2-3- letnich) mogą uczestniczyć w zajęciach, ale nie muszą (jeśli dziecko będzie się czuło wystarczająco bezpieczne, aby zostać bez opiekuna).

Spotkania składają się z 2 części: nauki pamięciowej oraz artystycznej. Zajęcia są ułożone w bloki tematyczne; dany blok tematyczny obejmuje od 2 do 4 spotkań. Uczymy języka tak jak to się odbywa w naturalnym środowisku np. kiedy jeden z rodziców jest tylko anglojęzyczny, czyli zwracamy się do dzieci w języku angielskim, ale „podrzucamy” także polskie wyrażenia, aby nie powodować blokad językowych. W trakcie zajęć, dzieci zaczynają posługiwać się językiem ang. w sytuacjach zadaniowych np. prosząc o podanie jakiegoś przedmiotu, którego najczęściej używamy (klej, nożyczki, farby, papier i wiele innych),witając się, pytając o pozwolenie itp.

Zabawy ułożone są tak, aby wykluczać rywalizację. Większość pomocy dydaktycznych wykonujemy samodzielnie. Dzieci uczą się nie tylko na flashcards, ale także na realnych, prawdziwych przedmiotach. W wielu pracach artystycznych wykorzystujemy materiały recyklingowe i z naturalnego środowiska. Podczas prac manualnych dzieci słuchają nagrań związanych z tematem zajęć. W starszej grupie ćwiczenia w większej mierze rozwijają zdolność mówienia pełnymi zdaniami, czytania, pisania a wybór prac artystycznych dostosowany jest do zainteresowań młodzieży w tym wieku.

Grupy są zróżnicowane wiekowo.

Wiek uczestników: Grupy 4-5 lat, 6-7 lat, 8-10 lat oraz 12-14 lat.
————————————————
Instruktor: Aneta Borys-Jakubowska

————————————————
Godziny zajęć:

  • Wtorek – 19:00-20:15 (gr. 4, 12-14 lat)
  • Środa – 15:30-16:45 (gr. 1, 4-5 lat); 17:00-18:15 (gr. 2A, 6-7 lat); 18:30-19:45 (gr. 2B, 6-7 lat)
  • Piątek – 16:30-17:45 (gr. 3A, 8-10 lat); 18:00-19:15 (gr. 3B, 8-10 lat)