Tańce Folkowe z różnych stron świata

Warsztaty będą obejmowały naukę tańców ludowych z różnych regionów świata, m.in. francuskich, bałkańskich, żydowskich, portugalskich, flamandzkich/flandryjskich, polskich. Zajęcia będą służyć rozwijaniu poczucia rytmu, umiejętności zabawy z muzyką i koordynacji ruchowej w atmosferze wspólnej zabawy. Charakter tańców ludowych zapewnia integrację osób o różnych umiejętnościach i różnym tempie uczenia się. Szczególny nacisk zostanie położony na naukę tańców angażujących jednocześnie całą grupę, wykonywanych w kole z wymianą partnerów (la chapelloise, le cercle circassien, le bal limousine, lo branlon), korowodowych (francuskie sept sauts, rumuński alunelul, żydowski tzadik katamar), kontredansów (la gavre, circle&star). Będzie realizować to zasadniczy cel tańców ludowych, czyli integrację lokalnej społeczności – w tym przypadku sprzyjać poznaniu i integracji przypadkowych uczestników warsztatów, mieszkańców Pruszkowa.

Tańce parowe, takie jak scottish, będą stanowić dodatkowy, nie dominujący, element warsztatów, nakierowany na wyrobienie właściwej postawy, umiejętności prowadzenia i podążania, które mogą być wykorzystane później w każdym tańcu.

Oprócz nauki samych tańców przewidziane są zabawy ruchowe na ich bazie, np. ćwiczenia na prowadzenie i podążanie, zabawa z wykorzystaniem muzyki tradycyjnej nakierowana na wyrobienie umiejętności jej świadomego słuchania i dialogowania z nią.

Podstawowym celem jest nie tyle dokładne nauczenie poszczególnych tańców, lecz pokazanie, ile radości i satysfakcji może dawać taka forma spędzania czasu, przełamywanie nieśmiałości i zachęcanie do zabawy z udziałem muzyki. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jaka jest historia poszczególnych tańców (krótki opis tańca, kraj pochodzenia, odmiany tańca, pochodzenie nazwy tańca) i otrzymają informacje o aktualnie działających grupach tanecznych i organizacjach kulturalnych zajmujących się zachowaniem i propagowaniem tradycji i kultury ludowej oraz o cyklicznych imprezach i festiwalach o tej tematyce w kraju i za granicą. Uczestnicy dostaną również drukowane materiały w powyższym zakresie.

NIE SĄ WYMAGANE ZAPISY W PARACH.

Wiek uczestników: Dorośli.

————————————————
Instruktor: Sylwia Łysik i Artur Łysik

————————————————
Godziny zajęć:

  • Czwartek – 19:00-20:15