XXIII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI „TALENT, PASJA, INTUICJA”

Zgłoszenia na Przegląd przyjmujemy do 8 listopada 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie, który jest okazją do spotkania ludzi z pasją. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której będzie możliwość rozmowy o sztuce, o tajnikach różnych technik, o pasji tworzenia. Wzajemna wymiana pomysłów i doświadczeń. Otwarcie wystawy zgłoszonych na Przegląd prac odbędzie się 25 listopada 2022 o godzinie 18.00 w foyer Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Malarstwo, tkactwo, kolaż, rysunek, haft, fotografia, grafika… Zapraszamy osoby dorosłe, które odnalazły w sobie pasję i tworzą prace plastyczne w dowolnej technice.