Zajęcia fakultatywne

JĘZYK ANGIELSKI

MALARSTWO

TAŃCE FOLKOWE Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

PILATODANCE DLA SENIORÓW

ZDROWY KRĘGOSŁUP