Polityka prywatności

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r informujemy że:
1.Administartorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie , ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej 5, 05-800 Pruszków.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5, 05-800 Pruszków, e-mail iod@mok-kamyk.pl , tel. 22/728-39-40
3. Dane Państwa będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Ośrodka, w celach pozostałych, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością oraz wykonaniem ciążących obowiązków prawnych.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie i instytucje upoważnione z mocy prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot działający na zlecenie administratora danych tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
6.Państwa osobowe będą przechowywane tak długo, jak będą istnieć do tego podstawy prawne, do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze.
Archiwizacji dokumentacji związanej z realizacji statutowych zadań Ośrodka.

7. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Państwa dane osobowe będą u nas bezpieczne. Posiadacie Państwo prawo:
a) dostępu do treści danych osobowych
b) ich sprostowania
c) ograniczenia przetwarzania
d) całkowitego usunięcia danych, które przetwarzane będą bez uzasadnionych podstaw prawnych
e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r,
9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek..
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11.Serwis internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
b) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
11.1 Pliki cookies
a) Serwis korzysta z plików cookies.
b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
c) Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie następujących celach:
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych
o utrzymanie sesji Użytkownika, co jest konieczne do prawidłowego działania Serwisu
o tymczasowe zapisywanie preferencji Użytkownika dotyczących konfiguracji Serwisu
d) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
e) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
11.2 Logi serwera
a) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
o czas nadejścia zapytania,
o czas generowania odpowiedzi,
o identyfikator urządzenia końcowego – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP (User Agent),
o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
o informacje o przeglądarce Użytkownika,
o Informacje o adresie IP Użytkownika.
b) Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
c) Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.