Nasz zespół

Dyrektor:
Ewa Sowa

Inspektor Ochrony Danych:
Katarzyna Kalata

Sekretariat i administracja:
Katarzyna Kalata

Główna księgowa:
Agnieszka Kiełbowska

Referent ds. księgowości:
Anna Sinoradzka

Specjalista ds. kadr:
Wioletta Jabłońska Gurbiel

Instruktorzy merytoryczni:
Hanna Solarz

Joanna Linke

Anna Kwietniak

Jan Falba

Anna Gawrysiak

Grafik:
Tomasz Rostkowski