Nasz zespół

Dyrektor:
Ewa Sowa

Sekretariat:
Katarzyna Kalata

Główna księgowa:
Agnieszka Kiełbowska

Referent ds. księgowości:
Anna Sinoradzka

Specjalista ds. kadr:
Elżbieta Pietrak

Instruktorzy merytoryczni:
Hanna Solarz
Anna Solecka
Joanna Linke

Grafik:
Izabela Kossak

Recepcja:
Kazimierz Bachmat
Tadeusz Schultz