Nasz zespół

Dyrektor:
Ewa Sowa

Inspektor Ochrony Danych:
Katarzyna Kalata

Sekretariat i Administracja:
Katarzyna Kalata

Główna księgowa:
Agnieszka Wojno

Referent ds. księgowości:
Anna Sinoradzka

Specjalista ds. kadr:
Agnieszka Ratyńska-Korzeb

Instruktorzy merytoryczni:

Hanna Solarz

Anna Kwietniak

Jan Falba

Anna Gawrysiak

Joanna Zalewska