Instrukcja obsługi serwisu strefazajec.pl

Szanowni Państwo,

w celu ułatwienia obsługi nowego systemu zajęć stałych MOK przygotowaliśmy dwie formy instrukcji pokazującej jak postawić pierwsze kroki na platformie strefazajec.pl