Get Adobe Flash player

Każdy ma swoje pasje, namiętności. I ciągle brakuje czasu na ich realizację. Ale przychodzi taki moment, kiedy zmienia się rytm naszego dotychczasowego życia i wreszcie możemy w pełni wykorzystać drzemiący w nas potencjał. Spełnieni zawodowo, ale ciągle młodzi duchem, możemy realizować się artystycznie. Przegląd Działalności Artystycznej Seniorów organizowany jest z myślą o tych, którzy chcą zaprezentować swoje dokonania artystyczne, chcą wymienić doświadczenia, wzajemnie się zainspirować i nade wszystko-dobrze bawić.

Nasi patroni medialni:
 Nasi partnerzy: