Wycieczka PUTW „W Dolinie Dolnej Narwi” 18.04.2018.