Warsztaty Pruszkowskiego Uniwersytetu Dziecięcego 16 lutego 2019