Uroczysta Inauguracja VIII Roku Akademickiego Pruszkowskiego Uniwersytetu Dziecięcego