Inauguracja X Roku Akademickiego Pruszkowskiego Uniwersytetu Dziecięcego