Wykład PUTW: Pruszków, Polska, Europa w czasie pierwszej wojny światowej