Wykład PUTW: „Naruszenie praw konsumenckich oraz możliwości odstąpienia od umów zawartych poza siedzibą przedsiębiorstwa”