Wykład PUTW: Ludowi romantycy, czyli od zalotów do grobowej deski – o symbolice miłosnych pieśni ludowych