Wykład PUTW: Hanka Ordonówna – ikona dwudziestolecia międzywojennego /w 120 – lecie urodzin/