Wykład PUTW: „Jak nas widzą – wizerunek Polski i Polaków w oczach cudzoziemców”

Wykład poprowadzi Adam Raszewski – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Naukowo interesuje się głównie myślą polityczną konserwatyzmu i libertarianizmu, francuską filozofią polityczną i historią polityczną Trzeciej Rzeszy.