„Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego