Wykład PUTW: „Po prostu geniusz…-Leonardo da Vinci” Sławomir Szczocki

Sławomir Szczocki

historyk, muzealnik, edukator, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kustosz na Zamku Królewskim w Warszawie.