Wykład PUTW – 23.04.2020 „Naturalne sposoby leczenia miażdżycy”