Spacer PUTW: Miasto Kobiet – czyli Słynne Warszawskie Kobiety – 9 marca 2020

Ostatni spacer w tym sezonie śladami warszawskich kobiet – poprowadził znany naszym miłośnikom wędrówek przewodnik warszawski Pan Adrian Sobieszczański. Trasa wycieczki rozpoczęła się od budynku PAST-y na ul. Zielnej 39 w Warszawie, gdzie dawniej mieściła się centrala telefoniczna Cedergrenu, następnie uczestnicy przeszli ul. Marszałkowską w stronę Ogrodu Saskiego, aby usłyszeć historię działaczki politycznej i naukowej – Gabrieli Balickiej. Na Pl. Piłsudskiego pod budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa przewodnik wspominał zasługi Jadwigi Zarugiewiczowej Matki Nieznanego Żołnierza – aktywistki społecznej i charytatywnej we Lwowie, zaś na ul. Królewskiej usłyszeliśmy historie autorki książki „356 obiadów za 5 zł”, organizującej obiady czwartkowe dla ówczesnej śmietanki towarzyskiej -Lucyny Ćwierczakiewiczównej. Spacery śladami słynnych kobiet Warszawy przywołują pamięć o zasługach i osiągnięciach ważnych mieszkanek dawnej stolicy.