Spacer PUTW: Śladami cukierni dawnej Warszawy – 25 luty 2020r

Podczas spaceru słuchacze Pruszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli chociaż na chwilę przenieść się w czasie i wyruszyć na słodki spacer śladami cukierni dawnej Warszawy – a to wszystko dzięki barwnym opowieściom i licznym anegdotom przewodnika oraz varsavianisty Pana Adriana Sobieszczańskiego. Spotkanie rozpoczęło się „Pod Filarami” czyli w kawiarni mieszczącej się w gmachu Teatru Narodowego. Kolejne kroki powiodły zgromadzonych w kierunku ul. Miodowej (zwanej dawniej ul. Przeczną), na której zamieszkiwali niegdyś Miodownicy (piernikarze). Tam też nasi słuchacze usłyszeli historię cukierni Honoratki, w której bywał sam Fryderyk Chopin, by później przejść jeszcze Krakowskim Przedmieściem w stronę Nowego Światu mijając kawiarnię Pod Pikadorem, w której kiedyś, gościli nasi słynni poeci tacy jak J. Tuwim, J. Lechoń, A. Słomiński, K. Wierzyński, J. Iwaszkiewicz. Zmierzając w kierunku Hotelu Bristol oraz kawiarni Loursa spacer zakończył się przy jednej z najstarszych i najbardziej znanych cukierni dawnej Warszawy – Blikle. Wewnątrz kto tylko miał ochotę mógł skusić się na odrobinę słodkości.