Film w ramach Projektu Obywatelskiego „Szersza Perspektywa”

Film w ramach Projektu Obywatelskiego  „Szersza Perspektywa – pokazy filmowe na Żbikowie”.