Zapisy na Półkolonie 2019: Gdzie król skarby swe zamyka czyli lato u „Kamyka”